หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,561 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านด่าน ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 พ.ค.62  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ โดย นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์  และอาสาสมัคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน มารับบริการประมาณ 767 คน

ทั้งนี้ นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน  กล่าวว่า สำหรับช่วงวันหยุดยาว 3 วัน มี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการหน่วยแพทย์ฯ อย่างเนืองแน่นกว่า 767 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ยารักษาโรคให้แก่ผู้มารับบริการ รวมถึงเด็กๆ ในพื้นที่ยังได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ด้าน นายฐิติวัชร์วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้วยจิตอาสามาด้วยใจ ภาคเอกชน ,รัฐวิสาหกิจ จากหลากหลายอาชีพ  ออกปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่มาให้บริการประชาชนหลากหลายในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างภาคราชการกับประชาชน และประชาชนกับภาคส่วนต่างๆและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว จัด กุ่มประสิทธิ์ จ สระแก้ว

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/329161