อำเภอราษีไศลขอเชิญชวนเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าปลอดการพนัน สร้างสุขให้สังคม ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 1,863 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า อำเภอราษีไศล ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าปลอดการพนัน สร้างสุขให้สังคม ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ลำน้ำมูลหลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่นพิธีบวงสรวงบั้งไฟอันยิ่งใหญ่อลังการจากสตรีชาวราศีไศล กว่า 500 ชีวิต ริมฝั่งแม่น้ำมูล ชมบั้งไฟใต้น้ำกลางลำแม่น้ำมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งเดียวของอำเภอราษีไศล การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟโบราณ และชมบั้งไฟจากท้องถิ่นในอำเภอราษีไศล ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสมัครสมานสามัคคีในการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ซึ่งในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนี้ เป็นงานบุญบั้งไฟปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ซึ่งอำเภอราษีไศล ได้ประกาศห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามเล่นการพนันทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. และ อปพร.รวมจำนวน 200 นาย ตรวจตราดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาว อ.ราษีไศลปลอดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ จึงขอเชิญชวนเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ลำน้ำมูลหลังที่ว่าการอำเภอราศีไศล ในครั้งนี้ด้วย

บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอราษีไศลขอเชิญชวนเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟโบราณปลอดเหล้าปลอดการพนัน สร้างสุขให้สังคม ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/329074