กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์แจ้งเข้า-ออก (pipo) เรือประมงชุมพร (มีคลิป)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2019 8:38
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,586 views

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.62 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ชุมพร (ศูนย์ Pipo ชุมพร) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับฟัง​ปัญหาอุปสรรค​ ข้อขัดข้อง​ต่างๆ
โดยนาวาเอกวิวัฒน์ ขีดกลาง หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร (ศูนย์ pipo ชุมพร) นำเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่แพปลา ซึ่งการปฏิบัติต่างๆ เป็นไปตามที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดพลเรือพิ#ชัย ล้อชูสกุล กล่าวว่า การนำคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง (PIPO ) ชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ

สำหรับศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง (PIPO ) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งเรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ก่อนจะออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่า ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงที่กำหนด ไว้ เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลการทำประมงรวมถึงแรงงานบนเรือประมง อาทิ ทะเบียนเรือ เครื่องมือทำการประมง ใบอนุญาต ทำการประมง ผลจับสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำประมง (logbook) ตลอดจนบุคคลทำการประมงประจำเรือ (กัปตัน เจ้าของเรือ แรงงานบนเรือ) โดยจะต้องแจ้งก่อนเรือเข้า-ออกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ที่เรือประมงแจ้งจะถูกนำไปใช้ตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งถือเป็นการสร้างกฎกติกาใหม่ภายใต้ระบบสากล ให้ชาวประมงถือเป็นแนว

ทางปฏิบัติที่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การประมงที่มีผลบังคับใช้ จึงชี้ให้เห็นว่า ระบบ Port in – Port out สามารถควบคุมการทำประมงให้ถูกต้องตามกฏหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยข้อกำหนดที่เรือและเครื่องมือต้องถูกต้อง มีใบอนุญาตทำประมง มีการใช้แรงงานที่ถูกต้อง มีสัญญาจ้างถือเป็นการควบคุมกำกับของหน่วยงานรัฐบาลที่เบ็ดเสร็จ ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องประมง IUU และการค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมงอีกด้วย เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวในตอนท้าย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์แจ้งเข้า-ออก (pipo) เรือประมงชุมพร (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328908