มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (มีคลิป)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 19:37
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,736 views

จังหวัดนครนายก เปิดงาน มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 โดยมีดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานบูรณาการและภาคีเครือข่ายโดยผู้แทนทางวัฒนธรรมจากชุมชนต่างเข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย โดยมีแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

จังหวัดนครนายกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ได้จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ทั้งนี้เพื่อร่วม อนุรักษ์ธำรงศิลปะ วัฒนธรรม ให้คงอยู่ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างมั่นคง เกิดการสร้างค่านิยมเกิดจิตสำนึก และตระหนักในภูมิปัญญาคนไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เราจึงจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 ซึ่งงานในครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมด้านวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย ของจังหวัดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดนครนายกอีกด้วย ภายในงาน มีการแสดงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ของอำเภอต่างๆ การแสดงแสงสีเสียง ที่บอกเล่าเรื่องราวของเขื่อนขุนด่านปราการชล การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง และกิจกรรมรำวงพื้นบ้าน

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328765