จังหวัดศรีสะเกษปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2562 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,636 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณพี้นที่สาธารณประโยชน์ร่องแคน บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพระครูโกศลสิขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2562 โดยมีนายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ และนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน นำหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาขนจิตอาสาด้วยหัวใจอำเภอวังหิน จำนวน 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพี้นที่สาธารณประโยชน์ร่องแคน บ้านหนองนารี ในพื้นที่ 50 ไร่ ประกอบด้วยต้นพะยูง ต้นประดู่ ต้นยางนา ต้นลำดวน ต้นขี้เหล็ก ต้นคูณ และต้นอีหล่ำ จำนวน 5,000 ต้น

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2562 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจอนุรักษ์พันธุ์ปลาและรักต้นไม้ รักป่าและหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมในเขตชุมชนอำเภอวังหินต่อไป

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328612