จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)รุ่นที่4 (มีคลิป)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 10:56
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,848 views

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)รุ่นที่4 ประจำปีงบประมาณ  2562 ณ กองพันทหารช่างที่4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิทยากร ครูปกครอง ครูพี่เลี่ยง ร่วมกิจกรรมฯ  โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)รุ่นที่4 ใช้งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562 ณ กองพันทหารช่างที่4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรอง จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ เป็นเพศชาย 193 คน เพศหญิง 7 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน  ทั้งนี้การอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินได้ยึดหลักแนวความคิด “ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างลูกหลานและที่สำคัญต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ครูฝึก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เน้นการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือเปรียบดั่งลูกหลาน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้กลับคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)รุ่นที่4 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328413