จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าฯนำ เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา (มีคลิป)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 10:47
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,828 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 18 RUNING:LIVING IN THE MOVMENT
เวลา 05.45 น.วันที่18 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ปีที่ 18 RUNING:LIVING IN THE MOVMENT ทั้งนี้ยังร่วมสวดมนต์ ปล่อยตัวนักเดิน-วิ่งและเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง พี่น้องชาวชลบุรีในครั้งนี้ด้วย ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 โดยการริเริ่มของสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต ที่ต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสมดุลดังคำกล่าว “จิตที่แข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” ซึ่งร่างกายจะแข็งแรงได้จะต้องเคลื่อนไหว จิตที่แข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่ง เป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขะบูชา

โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือเดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นชาย 6 รุ่น หญิง 6 รุ่น ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น จะได้รับรางวัล และผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับพระพุทธเมตตาเป็นที่ระลึก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 2,500 คน

ภาพ/ข่าว แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าฯนำ เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328404