ผู้ว่าพังงานำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลก ปี 2562 (มีคลิป)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 10:34
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,746 views

เมื่อเวลา 07.09 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงา พร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวเข้าวัดร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ของชาวพุทธ รวมถึงส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ลูกหลาน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมในวันนี้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดบำเพ็ญคุณความดี ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว เป็นการสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และจะร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำวันนี้

สำหรับวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ของทุกปี แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงเกื้อกูลแก่ สัตว์โลกทุกหมู่เหล่า ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมแก่มวลมนุษย์ด้วยกัน ก่อให้เกิดสันติสุขในโลกกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ การเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระเทศนา ปล่อยนกปล่อยปลา ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 International recognition of the Day of Visak ระบุว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน ควรที่จะยกย่องกันทั่วโลก จึงประกาศให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)

ภาพ/ข่าว อโนทัย งานดี พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ผู้ว่าพังงานำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลก ปี 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328387