พิธีมอบโค-กระบือ ตามพระราชดำริในหลวง ร.9 (มีคลิป)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 8:05
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,499 views

พิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพลโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
17/5/62 นายธงชัย เข็มมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นาย อภิชาติ อุประ หัวหน้าปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล ทหาร และ ผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมกันมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 25 รายโดยแบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้านได้แก่เกษตรกรบ้านนาทุ่งใหญ่หมู่ 7 จำนวน 20 ราย และ บ้านวังใหญ่หมู่ 4 จำนวน 5 ราย ปัจจุบันมีโค-กระบือในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพลรวม 160 ตัว

ด้านนาย ธงชัย เข็มมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล กล่าวว่า โครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริ ให้จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ 2522 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนมีโอกาสได้โค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตน โค-กระบือ เป็นสัตว์ที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในชนบทมาก ทั้งจากการเลี้ยงเพื่อผลิตลูกไว้จำหน่าย และการใช้ประโยชน์ของมูลโค-กระบือ เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินหรือการจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม ดังนั้น การมีโค-กระบือ เป็นของตนเองจึงเปรียบเสมือนการมีแหล่งเงินออม หรือแหล่งเงินสำรอง ที่สำคัญของครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ตามระเบียบโครงการธนาคารโค-บือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อเกษตรกรยืมไปเลี้ยงเพื่อการผลิตลูกรายละ 1 ตัว ซึ่งมีเงื่อนไขโดยสรุปคือลูกตัวที่ 1 ให้ส่งคืนโครงการเมื่อครบอายุ 18 เดือนส่วนลูกตัวที่ 2,3 หรือ 4 พร้อมแม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเมื่อเลี้ยงครบตามสัญญา 5 ปี แต่ถ้าหากเกษตรกรยืมโค-กระบือจากโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ครบ 3 ปีไม่มีลูก โค-กระบือ ที่ยืมไปต้องส่งคืนโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ และเพื่อนำพันธุ์โค-กระบือคืนให้บริการเกษตรกรรายอื่นต่อไป

ภาพ/ข่าว คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าวจ.ชัยภูมิ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พิธีมอบโค-กระบือ ตามพระราชดำริในหลวง ร.9 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328311