อำเภออุทุมพรพิสัยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพี (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,663 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่วัดป่าพรมนิมิต ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพี โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย และนายกองค์การบริส่วนตำบลหนองไฮ นำข้าราชการและลูกจ้าง นักเรียนและจิตอาสาประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ จำนวน 3,000 ต้น ประกอบด้วยต้นยางนา แดง ประดู่ มะค่าโมง สะเดาและขี้เหล็ก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกรู เนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประชาขนได้ร่วมกันทำความดีปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติป่าไม้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ตำบลหนองไฮ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัยให้คงอยู่ต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภออุทุมพรพิสัยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328234