ศรีสะเกษคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,765 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 ( OTOP Product Champion) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร แยกตามกลุ่ม จำนวน 2,207 กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 1,472 กลุ่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียวจำนวน 729 ราย ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 6 ราย และแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 4,257 ผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทอาหาร จำนวน 1,463 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 108 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 1,228 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จำนวน 1,228 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 230 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ ที่ดีขึ้น

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสินค้า OTOP และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรในวันนี้ จะส่งไปคัดสรรต่อในระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 และจะประกาศผลการคัดสรรรอบแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และสามารถติดตามผลการคัดสรรได้ทาง website กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศรีสะเกษคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328221