ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าว เดิน – วิ่ง พระแม่เนี้ยวหนองยาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ลด ละเลิก อบายมุข

เปิดอ่าน 2,047 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ศาลเจ้าแปะจุ้ยง้ำ ชื้อปุยเนี้ย หนองยาง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายชัยจิตร รัฐขจร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์ (พ้งเลี้ยง) แห่งประเทศไทย นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล นายกสมาคมเพียงเยี้ยงไท ศรีราชา พ.ต.อ.กรวัฒน์ พันประดิษฐ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแถลงข่าวเดิน – วิ่ง พระแม่เนี้ยวหนองยาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มาปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศาลพระแม่เนี้ยวหนองยาง สร้างสวนสุขภาพ ให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ลด ละเลิก อบายมุข ห่างไกลยาเสพติด

โดยที่ทางนายชัยจิตร ประธานการจัดงานในครั้งนี้เผยว่า การเดิน – วิ่ง จะมีขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เป็นระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ในเส้นทางตั้งแต่หน้าศาลพระแม่เนี้ยวหนองยาง ไปถึง เส้นชัย เขตตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสมัคร ที่ถือเป็นการออกกำลังกาย และยังเป็นการทำบุญไปอีกทางหนึ่งอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าว เดิน – วิ่ง พระแม่เนี้ยวหนองยาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ลด ละเลิก อบายมุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/328080