แถลงข่าวโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ มหากรรมสุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย (มีคลิป)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2019 18:27
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,953 views

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววาสนา อยู่ดี พานิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และนายสุนทร สุฤทธิ์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อมหากรรมสุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2562 ที่ลานโปโมชั่น ชั้น1 ศุนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการและประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยกจนของประเทศ ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่อยู่นำไปผลิตและพัฒนาสินค้าของแต่ละชุมชน

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวนกว่า 60 บูธ โดยแยกออกเป็นบูธอาหาร และเครื่องดื่ม ด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ด้านของใช้ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวและต่างชาติได้ร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อมหากรรมสุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2562 ที่ลานโปโมชั่น ชั้น1 ศุนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : แถลงข่าวโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ มหากรรมสุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327886