สำนักงานพัฒนาชุมชุนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติ (กอช.)

เปิดอ่าน 1,954 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชุนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในพื้นที่ชุมชน โดยเน้นหลักว่า “ คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ “

ในการนี้ จ.ส.อ. วัลลภ เวชวิบูลย์ เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย กกล.รส.พล.ปตอ. , นางภาวินี นุ่มกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 ต.บางคูเวียง , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย พระภิกษุและประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมฟังบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชุนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมแห่งชาติ (กอช.)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327849