จัดโครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านหาดหอยตําบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เปิดอ่าน 1,730 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านหาดหอย ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 พฤาภาคม 2562 นายญัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะ

โดยมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดและอําเภอ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม สําหรับการจัดโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ทางจังหวัดยังมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่ โดยนําการบริการระดับจังหวัดและอําเภอจํานวนมาก ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนํานโยบายของภาครัฐที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาชี้แจงให้กับประชาชน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรค และตรวจโรคต่างๆ พร้อมกันนี้ทางกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมเบี้ยยังชีพ และทางบริษัทคูโบต้าจังหวัดจันทบุรี สาขาตราด ได้มอบกระเป๋าให้กับนักเรียนอีกจํานวน 10 ลูก

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จัดโครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านหาดหอยตําบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327817