สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ในตำบลค้อวัง จำนวน 291 แปลง และตำบลฟ้าห่วน จำนวน624 แปลง เพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (แปลงที่ดินเกษตรกรรม)

เปิดอ่าน 1,838 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนาย อภิเชษฐ์ สุทนต์ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลค้อวัง ,นางสาวจริยา วงศ์วีระ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ยโสธร เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (แปลงที่ดินเกษตรกรรม) ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จำนวน 291 แปลง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ในส่วนช่วงบ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นำโดยนายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาว ปรียานุช แฝงสาเคน ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลฟ้าห่วน ,นางสาวจริยา วงศ์วีระ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ยโสธร เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (แปลงที่ดินเกษตรกรรม) ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จำนวน 624 แปลง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ภาพ/ข่าว นายอุทัย มานาดี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ในตำบลค้อวัง จำนวน 291 แปลง และตำบลฟ้าห่วน จำนวน624 แปลง เพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (แปลงที่ดินเกษตรกรรม)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327809