ผู้ประกอบการOTOP ลุ้นเป็นวันที่สอง ผลิตภัณฑ์กว่า 400 ชิ้น ในวันที่สองของการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

เปิดอ่าน 1,759 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

จังหวัดยโสธร ผู้ประกอบการOTOP ลุ้นเป็นวันที่สอง ผลิตภัณฑ์กว่า 400 ชิ้น ในวันที่สองของการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จังหวัดยโสธร ผ่านคณะกรรมการฯระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้และความเข็มแข้งให้ชุมชน

วันนี้ 16พ.ค.62 นายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการ คัดสรรสินค้า OTOP สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี2562 ของวันที่2 ของการคัดสรร ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข็มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ. โรงแรมกรีนด์ปาร์ด อำเภอมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุรชัย แดนพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการทุกอำเภอ, เจ้าหน้าที่ พช. และผู้ประกอบการเข้าร่วมลุ้นผลการคัดเลือกนับร้อยคน

ในส่วน ผลิตภัณฑ์OTOP สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดยโสธร ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มีความรู้ ความสามารถขึ้นมารับผิดชอบ เพื่อคัดสรรส่งไปยังกรมการพัฒนาชุมชน ในระดับประเทศต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มของตกแต่งและของที่ระลึก และ กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ซึ่งแต่ละเครือข่ายผลิตภัณฑ์OTOPทุกอำเภอ สามารถส่งคัดสรรได้ไม่เกิน 3 ชิ้น/ เครือข่ายเท่านั้น เพื่อเป็นสุดยอดหนึ่งเดียวของจังหวัด ต่อไป

ทางด้าน นายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ พช.ทุกจังหวัด ดำเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จัดขึ้นทุก2 ปี นับเป็นวันที่สองของการคัดเลือก โดยเมื่อวานมีการคัดเลือกประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทอาหารและประเภทเครื่องดื่ม ส่วนวันนี้เป็นเรื่องของประเภทของใช้ของประดับตกแต่งและเครื่องสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ในส่วนผลิตภัณฑ์เด่นของยโสธรมากมาย อาทิ หมอนขิด ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และประเภทจักสาน ที่ทำจากไม่ไผ่ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของผ้าทอ อีกหลายผลิตภัณฑ์ฝีมือแบบไม่ธรรมดามีภูมิปัญญามากมาย ขณะที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้แต่ละจังหวัดส่งได้ 282 ผลิตภัณฑ์ แต่จังหวัดของเรามีผู้ประกอบการและเครือข่ายส่งเข้าร่วมจำนวน345 ผลิตภัณฑ์

ภาพ/ข่าว นายอุทัย มานาดี  รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ประกอบการOTOP ลุ้นเป็นวันที่สอง ผลิตภัณฑ์กว่า 400 ชิ้น ในวันที่สองของการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327757