ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ประชุม ผู้บริหาร ประธานชุมชน ประธาน อสม. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุหารือการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตเทศบาลนครแม่สอด พร้อมจัดงานประวัติศาสตร์ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับชาติ

เปิดอ่าน 1,713 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ประธานชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.) ประธานกลุ่มสตรี ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ กว่า 100 คน ที่ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อาคารหลังใหม่ โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชน การพัฒนานครแม่สอด ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวในที่ประชุมว่า เทศบาลนครแม่สอด ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด และเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬา เป็นปีการศึกษาแรก และเป็นโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของจังหวัดตาก พร้อมเตรียมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษาในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการกีฬา การส่งเสริมการพลศึกษ และนันทนาการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน นครแม่สอด จังหวัดตาก และล่าสุดเทศบาลนครแม่สอด ได้รับรถดับเพลิงกู้ภัย แบบบันไดเลื่อน 2 คัน ขนาดความสูง 30 เมตร /1 คัน และความสูง 20 เมตร / 1 คัน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จะได้เร่งติดตามนโยบายพรรคการเมือง นโยบายรัฐบาล สู่การปฏิบัติ ประสานโดยเทศบาลนครแม่สอด การเบิกค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมข้อมูลในการดำเนินการของเทศบาลนครแม่สอด การสนับสนุนผลักดันแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (เทศบาลนครแม่สอด) การขอรับการสนับสนุนการท างานของกลุ่มประธานชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม อสม. ของเทศบาลนครแม่สอด การสนับสนุนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเหมือนกับเมืองพัทยา

นอกจากนี้ นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดยังได้เตรียมเป้นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของเทศบาลนครแม่สอด ที่จะเป้นเจ้าภาพจัดการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ประชุม ผู้บริหาร ประธานชุมชน ประธาน อสม. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุหารือการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตเทศบาลนครแม่สอด พร้อมจัดงานประวัติศาสตร์ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327733