สระแก้ว ผู้ประกอบการฯนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 เกือบ 200 ผลิตภัณฑ์

เปิดอ่าน 586 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ (15 พ.ค.62) นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมธนาสิริ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ประกอบการสมัครนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรกว่า 190 ชิ้น แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพร

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion:OPC) ปี พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) และเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระกระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 


และหลังจากคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรฯในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แล้ว จะได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการคัดสรรลงกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมย้ายสู่สถานที่คัดสรรฯระดับปะเทศวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ต่อไป

สนธยา จ.สระแก้ว ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระแก้ว ผู้ประกอบการฯนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี 2562 เกือบ 200 ผลิตภัณฑ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327615