เส้นทางสู่การเป็น “ขะจ้ำ” หรือ พ่อใหญ่กระจ้ำตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,906 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ขะจ้ำ หรือพ่อใหญ่กระจ้ำ เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของชุมชนติดต่อสื่อสารกับผีปู่ตา ในป่าดอนปู่ตาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ตลอดจนมีภาระหน้าที่ในการดำเนินด้านพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีปู่ตานำคำสั่งสอนของผีปู่-ตามาอบรมสั่งสอนชาวบ้าน ให้ทุกคนยึดมั่นในจริยธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เฒ่ากระจ้ำอาจเรียกได้หลายชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น กระจ้ำ ขะจ้ำ หรือ พ่อใหญ่กระจ้ำ

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพุธที่สองของเดือนหก ชาวตำบลคำนาดี ตำบลแวง และชุมชนหมู่บ้านหลายๆแห่งในอำเภอโพนทองมีการเลี้ยงเซ่นบวงสรวงอาหารคาว-หวาน-ผลไม้-ฟ้อนรำบวงสรวงผีปู่ตา ในรูปแบบของประเพณี พิธีกรรม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่อง บาป-บุญ คุณ-โทษ ขวัญ-วิญญาณ เทวดาอารักษ์ พ่อใหญ่กระจ้ำ จึงเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของชุมชนในการประกอบพิธืกรรมวันนี้ในดอนปู่ตา

นายสมพงพงษ์ วรแก่นทราย อายุ 51 ปี 219 ม.6 ต.แวง (กระจ้ำ ศาลเจ้าปู่ศรีจันทร์) กระจ้ำบุญศรี แวงวรรณ อายุ 81 ปี 45 ม.11 ต.แวง อ.โพนทอง (ประจำศาลเจ้าปู่กุดเป่ง )กล่าวกับทีมข่าวท้องถิ่นว่า เส้นทางตำแหน่งการมาเป็น”พ่อใหญ่กระจ้ำ”เมื่อพ่อใหญ่จ้ำคนเก่าถึงแก่กรรมลงจะต้องหาพ่อใหญ่กระจ้ำคนใหม่มาทำหน้าที่แทนทันที โดยคัดเลือกจากบุคคลในหมู่บ้านที่มีความประพฤติดี บุคลิกน่าเลื่อมใส เป็นที่ยอมรับของชุมชน ในแต่ละชุมชนอาจมีวิธีการเลือกพ่อใหญ่กระจ้ำแตกต่างกัน ไป เช่น เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรารถนาในหมู่บ้านมา 5 – 10 คน พร้อมนำไม้คานหรือไม้ไผ่ที่มีความยาวเท่ากับวาของแต่ละคน มาเสี่ยงทายแล้วมากำหนดวาอีกครั้งต่อหน้าศาลปู่-ตา และผู้อาวุโสในหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านร่วมเป็นพยานรู้เห็น ถ้าผู้ใดวัดวาแล้วปรากฏว่าไม้คานหรือไม้ไผ่ยาวเกินวาตัวเอง แสดงให้เห็นว่าผีปู่ตาจงใจเลือกบุคคลผู้นั้นไว้เป็นพ่อใหญ่กระจ้ำ

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เส้นทางสู่การเป็น “ขะจ้ำ” หรือ พ่อใหญ่กระจ้ำตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327549