พระนวกะ 105 รูปเดินเท้าเปล่ายะระทาง 90 กิโลเมตรจากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2019 18:45
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,178 views

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานกิจกรรมธรรมยาตราเดินเปล่าจากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระนวกะจำนวน 105 รูป เข้าร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเปล่าจากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเป็นยะระทางประมาณ 90 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2562 รวม 6 วัน

ซึ่งพระนวกะที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 10 และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาพระธรรมและจำวัดที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พระนวกะ 105 รูปเดินเท้าเปล่ายะระทาง 90 กิโลเมตรจากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327540