เรือนจำนราฯปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ 139 ราย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 (มีคลิป)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2019 16:50
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,864 views

ที่บริเวณสนามกีฬาเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายธรณ์ธันย์ บัวกิ่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส นายชลิต บัวเกตุ อัยการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน

นายธรณ์ธันย์ บัวกิ่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ กลับพระพฤติตัวเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นประโยชน์แต่ประเทศชาติสืบไป

โดยทางเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ในวันนี้จำนวน 139 คน ได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังราชทัณฑ์ โดยการอบรมพัฒนาจิตใจและฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริต ไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ผบ.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ยังกล่าวว่าอีกว่าวันนี้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 139 ราย เป็นคดีทั่วไป ส่วนคดียาเสพติดได้แค่ส่วนลดโทษไม่ปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 วันนี้เมื่อปล่อยแล้ว ใครมีเงินเหลือ ให้ไปเบิกเงิน กลับไปพร้อมกับญาติที่มารับ ส่วนผู้ที่ยังไม่มีญาติมารับ หรือ ไม่มีเงินกลับบ้าน ทางเรือนจำจะประสานให้ไปพักที่ที่พักบ้านคนไร้ที่พึงและจะหาเงินให้กลับบ้าน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : เรือนจำนราฯปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ 139 ราย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327479