ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามชายแดนเขาพระวิหาร

เปิดอ่าน 1,730 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 โดย พันเอกวิชิต มักการุณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 มอบให้ พันเอกพงษ์เทพ เทพคำราม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 นำกำลังพล และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกภาคส่วนราชการ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ให้กับข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ รักแผ่นดิน และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ

กองทัพบก จึงได้มีนโยบาย ให้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ โดยกองทัพภาคที่ 2 ให้กองพลทหารราบที่ 6 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ในชื่อชุด ขุนศึก 2 ในการบรรยาย ประกอบ แสง สี เสียง ให้กับข้าราชการ กลุ่มมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของประเทศไทย ตลอดจนพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทย และความเสียสละของบรรพชน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิด ความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความรักความหวงแหน ต่อแผ่นดินถิ่นเกิด สืบต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามชายแดนเขาพระวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327323