พม.จัดการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14

เปิดอ่าน 1,740 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th Coordinating Conference on the ASEAN Socio – Cultural Community (SOC-COM)) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของการประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

โดยมี ฯพณฯ กุง ฝก (H.E. Mr. Kung Phoak) รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการประชุม และมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) รวมทั้งคณะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประธานและรองประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประธานองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประธานองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนที่เกี่ยวข้องผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ และคณะผู้แทน จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลานนาบอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พม.จัดการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327282