อำเภอโพธิ์ชัย ใช้ธรรมนูญของหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (มีคลิป)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2019 8:06
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,635 views

นายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. และกำนัน ผญบ. ผช.ผญบ.ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ของอำเภอโพธิ์ชัยที่รับผิดชอบงานธรรมนูญหมู่บ้าน ตำบล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเลิศบุศร์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน”ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการนำวาระสุข-สวย-รวย-ดี และธรรมนูญหมู่บ้านสู่การปฏิบัติ “เป็นกลไกตัวขับเคลื่อน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00 น.ณ.หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย นายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้ธรรมนูญอำเภอ ตำบล และธรรมนูญระดับหมู่บ้านเป็นกลไกตัวขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักการทรงงานไปสู่การปฎิบัติอย่างแท้จริงโดยมีการวัดผลงานตามหลักหมู่บ้านสุข สวย รวย ดี

และในวัน เวลาใกล้เคียงกัน ณ.ห้องประชุมชั้นสาม สำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารีอำเภอโพธิ์ชัย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังเดินทางไปให้กำลังใจประชาชน และทำพิธีมอบสิ่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภคถุงยังชีพให้ผู้ประสพวาตภัยในปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวน 57 หลังคาเรือน จากตำบลขามเปี้ย ตำบลคำพอุง ตำบลอัคคะคำ

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ ายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : อำเภอโพธิ์ชัย ใช้ธรรมนูญของหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/327229