สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1จังหวัดยโสธร เขต 1 ขับเคลื่อน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา “อาหารดี มีประโยชน์ ใส่ใจเด็กวัยใส” รุ่นที่ 1เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนและการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน

เปิดอ่าน 1,664 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 13พ.ค.62 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดอบรมปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา “อาหารดี มีประโยชน์ ใส่ใจเด็กวัยใส” รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนและการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยส.1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สำหรับ การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โรงเรียนในพื้นที่ อ.เมืองยโสธรและ อ.ค้อวัง ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เข้ารับการอบรม จำนวน 95 คน พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.ยส.1 ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ เช่นระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียน การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน การดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน ซึ่งจะมีการออกติดตามการจัดกิจกรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว นายอุทัย มานาดี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1จังหวัดยโสธร เขต 1 ขับเคลื่อน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา “อาหารดี มีประโยชน์ ใส่ใจเด็กวัยใส” รุ่นที่ 1เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนและการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/326936