เปิดอุทยานการเรียนรู้ หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”เฉลิมพระเกียรติ

เปิดอ่าน 1,878 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูสุจิตโพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ และนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดป้ายอุทยานการเรียนรู้โรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง แหล่งท่องเที่ยว เชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีอเพียง” โดยมีนายปรีชา ไพรสิษฐตระกูล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ ได้นำพุทธศาสนิกชนจากบ้านโพธิ์ศรี และบ้านโพธิ์น้อย ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก

นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ได้กล่าวว่าโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการเห็นการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการแบบ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาร่วมกับบ้านโพธิ์ศรี เมื่อปี 2559 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับเพชรของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.2561 และได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน “นุ่งผ้าไทตักบาตร วัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเปิดตลาดนัดชุมชน. เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้นำสินค้าโอทอป ไปแลกเปลี่ยนกันด้วย

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดอุทยานการเรียนรู้ หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/326924