ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,772 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยและการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ”  โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว  โดยการบรรยายดังกล่าวเน้นที่การพัฒนาให้ลูกหลานเยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม  และต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นหัวใจของการครองตน ปลูกฝังค่านิยมอันชอบด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย โดยยึดตามแนวทางพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไป

โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับ เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์   ที่สามารถคว้าแชมป์ไหว้ครูมวยไทยรุ่น 18 ปี  จากมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ของกรมพลศึกษาด้วย

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/324413