พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,915 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิษุสงฆ์ 89 รูปโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางศิรินันท์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บวชใหม่จำนวน 89รูป โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆและผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 คนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักพระราชวังประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้ที่มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลวกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วประเทศมีจำนวน 6810 รูปในระหว่างวันที่ 2- 16 พฤษภาคม 2562 ในระยะเวลา 15 วัน

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/324311