โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลูกต้นไม้โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพี (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,834 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลูกต้นไม้โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพี โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และนายประถม บึงไกร นายกองค์การบริส่วนตำบลหัวช้าง นำข้าราชการและลูกจ้าง นักเรียนและจิตอาสาประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ จำนวน 5,000 ต้น ประกอบด้วยต้นยางนา แดง ประดู่ มะค่าโมง สะเดาและขี้เหล็ก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกรู เนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประชาขนได้ร่วมกันทำความดีปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติป่าไม้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ตำบลหัวช้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัยให้คงอยู่ต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลูกต้นไม้โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/324233