โกสุทธิ์ ร่วม ดร.นาที เปิดเวที เดินหน้าสร้างสะพานลันตา พร้อมปลดล็อกแก้ปัญหาราคา ปาล์มน้ำมัน ยางพารา (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,825 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดประชุมเสวนาและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ในการแก้ปัญหาและหาทางออกในเรื่องราคาปาล์มน้ำมัน ยางพารา และการสร้างสะพานเกาะลันตา ช่วงที่2 โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ เหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย และ ดร.สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย เขต2 กระบี่ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกร เข้าร่วมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ซึ่งตาม พรบ.การค้าน้ำมัน 2543 โดยน้ำมันปาลืมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ซึ่งการที่จะนำน้ำมันไปขายต่อจะต้องขออนุญาตกรมธุรกิจ ซึ่งได้สอบถามทางกรมแล้วว่ามีเงื่อนไขหลายอย่าง ในการที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน แล้วนำน้ำมันปาล์มมาทำ B100 มาใช้เองในกลุ่มเกษตรกร ทางพลังงานก็จะพิจารณาในเรื่องของการช่วยเหลือและส่งเสริมอย่างไร และช่วยปลดล็อคอย่างไร

ดร.สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กล่าวว่า ในวันนี้จากการสอบถามและแสดงความคิดเห็นของจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหนักเรื่องของปาล์มน้ำมันไม่มีราคา ราคาตกต่ำสุดในรอบ 20 ปี ซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็จะมาดำเนินการแก้ไข และพี่น้องชาวลันตากว่า 80% ซึ่งต้องการสะพานเชื่อมเกาะลันตาช่วงที่ 2 ระหว่างหัวหิน – คลองหมาก ซึ่งก็มีข้อกฎหมายที่ติดอยู่ ในเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พรบ.การเดินเรือน่านน้ำไทย ซึ่งเราก็จะต้องไปดูจุดเชื่อมต่อ จุดสร้าง และต้องดำเนินการไปตามกระบวนการ ส่วนเรื่องของปาล์มน้ำมัน ทางพรรคภูมิใจไทยจะมีมาตรการ ช่วยผลักดันในเรื่องของน้ำมัน B100 อย่างเต็มที่ และนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า. ดร.นาที รัชกิจประการ กล่าวว่า ซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็มีนโยบายอย่างชัดเจน ว่าจะต้องการช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของชาวบ้านจังหวัดกระบี่ ซึ่งทางเราก็พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของปาล์มน้ำมัน เรื่องของยางพารา และสะพานเกาะลันตา ซึ่งในวันนี้ทางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็จะลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เพื่อดูจุดเชื่อมต่อในการสร้างสะพาน เพื่อความสะดวกของประชาชนชาวกระบี่

นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ กล่าวว่า ซึ่งเรื่องของโครงสร้างราคาเราเรียกร้องมา 3 ปีแล้ว รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพราะมาตรกรช่วยเหลือต่างๆ ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ที่ผ่านมา มีเฉพาะภาคเอกชน ที่ได้รับผลประโยชน์ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์น้อยมาก ส่วนการที่เอาปาล์มน้ำมันไปผลิตไฟฟ้าที่บางปะกงอีก 2 แสนตัน ในราคาตลาดทางเราก็เห็นยด้วย ถ้ามีการกู้เงินซื้อปุ๋ยในราคาดอกเบี้ยต่ำก็จะเป็นสิ่งดีแก่เกษตรกรและในขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO อยู่ที่ราคา 16 บาท ซึ่งถ้า CPO 16 บาท ราคาปาล์มน้ำมันจะต้องราคา 2.80 บาท

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โกสุทธิ์ ร่วม ดร.นาที เปิดเวที เดินหน้าสร้างสะพานลันตา พร้อมปลดล็อกแก้ปัญหาราคา ปาล์มน้ำมัน ยางพารา (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/324209