วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,968 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 1 พฤษภาคม 2562 นายอรรถสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 สร้างพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562   ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   โดยมีนายสิทธินิจ บุณยะส่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ รายงานการจัดงาน ซึ่งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ขึ้น  ภายใต้คำขวัญ “แรงงานก้าวหน้า เศรษฐกิจ    ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน”  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ของประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงาน

นอกจากนี้ ยังแสดงถึงพลังความสามัคคี ของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้มีโอกาสเฉลิมฉลอง พบปะสังสรรค์ ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเดินขบวนรณรงค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน การบริจาคโลหิตของผู้ใช้แรงงาน การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของผู้ใช้แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ โดยประธานสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562  ในครั้งนี้มีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 คน

 ต่อจากนั้นนายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของ เงินทดแทนให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและคลอดบุตร จากกองทุนประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/323763