พิธีขลิบผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,813 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีขลิบผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยจะมีพิธีอุปสมบท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดโครงการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 99 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาประทานผ้าไตรจำนวน 1 ไตร เพื่อถวายแด่พระอุปชฌาย์ แก่วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ที่จัดโครงการอุปสมบท  ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ร่วมบวชตามโครงการทั้งสิ้น 108 คน

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีขลิบผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/323750