นครสวรรค์จัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 1,445 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องวันเทศบาลประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมในพิธี

ทั้งนี้ในพิธีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้อ่านสาร ของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาลประจำปี พ.ศ.2562 ใจความว่า เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ได้โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดระยะเวลา 86 ปี เทศบาลได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาล จำนวน 2,270 แห่ง ทั่วประเทศ มีภารกิจในการจัดการบริการสาธารณะ ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นองค์กรหลักที่จะนำยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลมาพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน ในการนี้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทศบาล


กณต ทาทืพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :    นครสวรรค์จัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/321028