หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประเทศเพื่อนบ้านไทย-กัมพูชา

เปิดอ่าน 2,019 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อ 21 เมษายน 2562 ที่วัดลำดวนมีชัย บ.กองยอง ต.เยียง อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ประเทศกัมพูชา พันเอกวิชิต มักการุณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ได้มอบหมายให้ ร้อยตรี วิชัย สุขวัฒนานุกูล หัวหน้านายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ร่วมกับราษฎร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

โดยมี นายลิน ยุด รองนายอำเภอจอมกระสาน จ.พระวิหาร และ ประชาชนชาวกัมพูชา ให้การต้อนรับและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวนกว่า 1,000 คน ทั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและสร้างความสามัคคีกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประเทศเพื่อนบ้านไทย-กัมพูชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/319810