นครสวรรค์ประชุมสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (มีคลิป)

วันที่ 19 เมษายน 2019 7:19
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,586 views

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอ ในการสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  2562  ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตลอดจนวิเคราะห์และสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายที่ผ่านมา

โดยเมื่อสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่ และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2562  พบว่า การเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บสูงกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนการเสียชีวิต เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ 6 ราย  ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ และขอให้มีการถอดบทเรียนในการดำเนินการครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลอื่นๆ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นครสวรรค์ประชุมสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/319181