อำเภอ​บางกรวย​จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ เพื่อ​ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ​ ของประชาชน

เปิดอ่าน 2,072 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่​ 18​ เมษายน​ 2562​ นายชลธี ยังตรง​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสวนสาธารณะทางต่างระดับเทศบาล​ตำบลปลายบางฝั่งตะวันออกริมถนนกาญจนาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพืีอประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อีกทั้งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อำเภอบางกรวย ได้กำหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองมหาสวัสดิ์
2. โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบางคูเวียง-วัดหูช้าง
3. โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะทางต่างระดับปลายบางฝั่งตะวันออก
4. โครงการ 1อำเภอ 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปาภูมิภาคสาขามหาสวัสดิ์ แขวงการทางหลวงชนบทนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ประมาณ 650 คน


ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​ จ.นนทบุรี​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอ​บางกรวย​จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ เพื่อ​ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ​ ของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/319149