ยโสธร ผช.รมต.ท่องเที่ยว เปิดงานประเพณีเส็งกลองตุ้มเพื่อสืบสานวัฒนธรรมโบราณ

เปิดอ่าน 2,681 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานประเพณีเส็งกลองตุ้มตำบลกุดเชียงหมี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมโบราณการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผู้ไทและสร้างรายได้แก่ชุมชน ที่จังหวัดยโสธร
วันนี้ 15เม.ย.62 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการเส็งกลองตุ้มตำบลกุดเชียงหมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวผู้ไทและเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพรวัฒนธรรม สร้างรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร ซึ่งกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2562 ณ.บริเวณวัดศรีบุญเรือง บ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และประชาชนเป็นจำนวนมากให้การต้อนรับ

สำหรับประเพณีการเส็งกลองตุ้มเป็นวัฒนธรรมและประเพณีของชาวผู้ไท ที่มีการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผู้ไท โดยชุมชนชาวผู้ไท บ้านกุดแข้ด่อน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเมืองเชโปน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการอพยพของบรรพบุรุษชาวผู้ไท ได้นำวัฒนธรรมการเส็งกลองตุ้ม เพื่อเป็นสัญญาณในการเดินทางและเป็นการผ่อนคลาย สร้างความสนุกสนานระหว่างอพยพที่ทำกิน ชาวผู้ไทบ้านกุดแข้ด่อนจึงสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ตลอดมา และจัดกิจกรรมเส็งกลองตุ้มขึ้นทุกปีในเดือนเมษายน

ในส่วน การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร วิทยาลัยชุมชนยโสธร โรงเรียนเลิงนกทา สมาคมผู้ไทโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร สภาวัฒนธรรมตำบลกุดเชียงหมี โดยมีชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านกุดแข้ด่อนร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านกุดแข้ด่อนเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสนใจมาร่วมชมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามนี้อย่างคึกคัก

ภาพ/ข่าว นายอุทัย มานาดี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยโสธร ผช.รมต.ท่องเที่ยว เปิดงานประเพณีเส็งกลองตุ้มเพื่อสืบสานวัฒนธรรมโบราณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/318383