องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีผู้สูงอายุทั้งตำบลกว่า 150 คนมาร่วมโครงการมีทั้งเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่มาร่วมด้วยและมีการคัดเลือกผู้สูงอายุแข็งแรงด้วยโดยได้มีการเน้นแต่งกายแบบไทยโบราณเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย (มีคลิป)

วันที่ 15 เมษายน 2019 18:04
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,419 views

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 15 เมษายน 62 ที่วัดหนองขยาด ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นายสมชาย โยคาพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาดประธานเปิด และนายไพฑูรย์ ผสมทรัพย์ เลขานุการนายก อบต.หนองขยาด นายโก้ คำแหง ประธานสภา อบต.หนองขยาด เป็นประธานร่วมในการเปิดโครงการวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2562 ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และในวันนี้ได้กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง นางบุญเรื่อง ปิ่นโต้ อายุ 90 ปี ได้รับเลือกผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงประจำปี นอกจากนี้มีการรดน้ำขอพรพระอธิการบุญสืบ รักขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดหนองขยาด และผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการกว่า 150 คนและได้มอบถุงผ้าห่ม สบู่ แป้งและยาสีฟัน

โดยบรรยากาศภายในงานมีฝนตกโปรยปรายอากาศเย็นสบายและ ทั้งนี้ยังมีเด็กและวัยรุ่นสมัยใหม่มารดน้ำขอพรอีกด้วยในงานได้มีการเน้นการแต่งกายแบบไทยโบราณและไทยประยุกต์ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

โดยนายสมชาย โยคาพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด ได้กล่าวว่าประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นประเพณีอันดีงามของไทย อันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่นับถือ นอกจากยังเป็นการแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีผู้สูงอายุทั้งตำบลกว่า 150 คนมาร่วมโครงการมีทั้งเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่มาร่วมด้วยและมีการคัดเลือกผู้สูงอายุแข็งแรงด้วยโดยได้มีการเน้นแต่งกายแบบไทยโบราณเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/318337