ตราด พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และหมู่บ้านคลองจากได้ร่วมกันทอดผ้าสามัคคีที่วัดคลองจาก

เปิดอ่าน 2,145 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ณ.สถานที่ปฎิบัติธรรมหลังใหม่ของวัดคลองจาก (ฝั่งบนเขา) หมู่ 8 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้ 462,546 บาท

เมื่อเวลา 08.29 น.วันที่ 15 เมษายน 2562 ณ.สถานที่ปฎิบัติธรรมหลังใหญ่ของวัดคลองจาก (ฝั่งบนเขา) นายพิสิฐ สุขจันทร์ บริษัทโรงงานปลาโอแปรรูปสัตว์นํ้าทะเล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยนางสายใจ สุขจันทร์ และครอบครับ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในพิธี โดยมีพระสมุห์วุฒิไกร สําวโร เจ้าอาวาทวัดคลองจาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์กว่า 10 รูปเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี นางอาภรณ์ ไชยศิริ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ ร.อ.ทรงกรด เปรมเดช หัวหน้าพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 พร้อมคณะกรรมการวัดคลองจาก และหน่วยงานอื่นๆ และพุทธนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวบ้านคลองจากเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก

ซึ่งในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของวัดคลองจาก ได้จตุปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้นจํานวน 452,546 บาท สําหรับนําไปใช้ในการก่อสร้างสถานที่ปฎิบัติธรรมหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ พระอาจารย์ได้กล่าวว่ายังขาดปัจตุปัจจัยเป็นจํานวนมาก และจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นประจําทุกๆปีหลังสงกรานต์ไปแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาบํารุงสถานที่ปฎิบัติธรรมหลังใหม่บนฝั่งเขาให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการใช้ปฎิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ตลอดจนใช้กิจการของวัดและศาสนาให้รุ่งเรื่องสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และหมู่บ้านคลองจากได้ร่วมกันทอดผ้าสามัคคีที่วัดคลองจาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/318325