สสจ.ยโสธร ย้ำเตือนภัยโรคที่มากับหน้าร้อน แนะกินร้อน ช้อนกลาง และ ล้างมือ

เปิดอ่าน 2,550 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ย้ำเตือนประชาชนกับโรคที่มากับหน้าร้อน แนะให้ยึดหลักปฏิบัติ คือ กินร้อน ช้อนกลาง และ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวถึงพิษภัยโรคที่มากับหน้าร้อนพร้อมกับการป้องกัน ว่า กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเตือนโรคที่มากับฤดูร้อน ภัยแล้ง ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งควบคุมมาตรฐานน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ความสะอาดตลาดสด ร้านอาหารแผงลอย ห้องครัว และส้วม เฝ้าระวังผู้ป่วย คาดสถานการณ์ปีนี้ผู้ป่วยอาจมีจำนวนมากจากภัยแล้ง นอกจากนี้ในการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำขอให้ประชาชนดูแลความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะกำจัดขยะมูลฝอย แยกเขียงและมีดหั่นอาหารดิบกับอาหารสุก และให้ยึดหลักปฏิบัติ คือ กินร้อน ช้อนกลาง และ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
นายแพทย์บัญชา สรรพโส สสจ.ยโสธร ได้กล่าวอีกว่า นอกจากนี้โรคหน้าร้อนจะเกี่ยวกับอาหารและน้ำ 2 เรื่อง การป้องกันคือ ให้ยึดหลักปฏิบัติ คือ กินร้อน ช้อนกลาง และ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งโรคทั้งหมดจะเกิดจากสิ่งนี้ ส่วนอีก2 โรคที่พึงระวังคือ โรคพิษสุนัขบ้ามักระบาดในช่วงหน้าร้อน ต้องระมัดระวัง อีกโรคคือโรคไข้เลือกออก เนื่องจากปีนี้ร้อนและแล้ง ยังปรากฎว่ามีโรคนี้ระบาดเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกอาจจะระบาดรุนแรงมากขึ้น ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้านตนเองอย่าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

อย่างไรก็ตาม การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำขอให้ประชาชนดูแลความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะกำจัดขยะมูลฝอย และให้ยึดหลักปฏิบัติ คือ กินร้อน ช้อนกลาง และ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนเตรียมนมให้เด็กทุกครั้ง หากพบผู้ป่วยให้รีบรักษาหรือพาไปรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ภาพ/ข่าว นายอุทัย มานาดี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สสจ.ยโสธร ย้ำเตือนภัยโรคที่มากับหน้าร้อน แนะกินร้อน ช้อนกลาง และ ล้างมือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/318273