นักท่องเที่ยวศรีสะเกษหนีร้อนลงแพแม่น้ำมูลที่บ้านแก้ง ศรีสะเกษ (มีคลิป)

วันที่ 14 เมษายน 2019 11:28
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,621 views


เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ร้านอาหารริมหาดบ้านแก้ง ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนายโกวิทย์ โกมณเฑียร เหรัญญิกสมาคมฯ นายบุรทัศน์ ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์สมาคม และคณะสมาชิกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ถือโอกาสวันครอบครัวลงพื้นที่ไปให้กำลังใจชุมชนที่เปิดร้านอาหารเป็นแพบนริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งขณะนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด มีแพอาหารให้ล่องแพมากมายทั้งสองฝั่ง

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษโชคดีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์โบราณสถาน เพราะมีปราสาทที่สำคัญหลายแห่งเช่นปราสาทสระกำแพงใหญ่ ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทปรางค์กู่ ฯ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่า ส่วย ลาว เขมร เยอ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผามออีแดง น้ำตก ล่องแพแม่น้ำมูล และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นคือหอคอยและอควอเรี่ยมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเมืองศรีสะเกษ ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนทำให้นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาทานอาหารบนแพติดริมน้ำเด็กเด็กได้ลงเล่นน้ำได้ฝากเตือนร้านอาหารว่าขอให้ขายอาหารด้วยราคายุติธรรม รักษาความสะอาดให้ถูกสุขอนามัยและให้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำ รวมทั้งได้ขอร้องแพทุกแพว่าหากมีการล่องแพให้เตรียมเสื้อชูชีพให้นักท่องเที่ยวทุกคนเพื่อความปลอดภัย และไม่ควรบรรทุกเกินน้ำหนักจะเกิดอันตราย และได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารริมหาดบ้านแก้งทุกแพ

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นักท่องเที่ยวศรีสะเกษหนีร้อนลงแพแม่น้ำมูลที่บ้านแก้ง ศรีสะเกษ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/317978