ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนดินสอพอง ที่ลพบุรี

เปิดอ่าน 2,535 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนดินสอพอง ที่ ลพบุรี เตรียมผลักดัน การสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว นอกหนือจากเทศกาลสงกรานต์ สมกับคำขวัญของจังหวัดลพบุรี ตอนหนึ่งที่ ว่า “ลพบุรี เป็นเมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีสงกรานต์ ถนนดินสอพอง ที่ ลพบุรี ตามแผนการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดลพบุรี ณ แหล่งท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ถนนดินสอพอง ตำทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และ นายอำนวย จั่นเงิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในกาพัฒนาศักยภาพด้าน ท่องเที่ยวทางวัฒนะธรรมของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะหมูบ้านดินสอพอง ซึ่งมีประชาชนกว่า 200 ครอบครัว ประกอบอาชีพจากทรักยกรดิน ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ อย่างดินสอพอง ตลอดจนการต่อยอด นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี สมกับคำขวัญของจังหวัดลพบุรี ตอนหนึ่งที่ ว่า ลพบุรี เป็นเมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางจังหวัดลพบุรี ได้พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถนนเลียบคลอง ชลประทาน ชัยนนาท-ป่าสัก ให้เป็นถนนดินสอพอง เพื่อใช้เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ และเมื่อสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ยังต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ สอดล้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองหลัก และ เมืองรอง ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนดินสอพอง ที่ลพบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/317418