พะเยา ชลประทานยันสถานการณ์น้ำเพียงพอไม่กระทบภัยแล้ง (มีคลิป)

วันที่ 10 เมษายน 2019 15:14
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,155 views

ชลประทานพะเยา ยันสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีปริมาณที่เพียงพอที่จะใช้ได้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 คาดไม่กระทบ ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เนื่องจากในปีนี้พื้นที่จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ปริมาณน้ำตามแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเฉลี่ยแล้วมีอยู่ประมาณ 80% ซึ่งเพียงพอต่อการใช้น้ำในระยะสองถึงสามเดือนนี้ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

นายปราโมกย์ ปิงเมือง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระบุว่า จนถึงขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดพะเยา สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้การใช้น้ำในช่วง ฤดูแล้งนี้จะไม่กระทบกับปัญหาภัยแล้ง โดยปริมาณน้ำตามแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่สำคัญมี ยังคงปริมาณที่มีมากกว่าทุกปี โดยอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เฉลี่ยแล้วมีปริมาณการกักเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 80% โดยเฉพาะกว๊านพะเยา ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำหลังจากที่ปล่อยไปให้เกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำแล้ว ขณะนี้ เหลือน้ำอยู่ประมาณ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุที่ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร และในช่วงนี้น้ำดังกล่าวนั้นจะใช้ผลิตน้ำประปา รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆได้อย่างไม่มีปัญหา ไปจนถึง 2-3 เดือนนี้

สัมภาษณ์ นายปราโมกย์ ปิงเมือง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา

ขณะที่ พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการดำเนินการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของ การขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆการทำฝายเพื่อป้องกันภัยแล้งรวมทั้งเป็นที่กักเก็บน้ำนอกจากนั้น ยังได้เตรียมงบประมาณในการที่จะดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ร้องขอเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้งดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งยังไม่ค่อยส่งผลกระทบมากนัก
สัมภาษณ์ พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พะเยา ชลประทานยันสถานการณ์น้ำเพียงพอไม่กระทบภัยแล้ง (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/316399