วชช.นราธิวาส จัดกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”

เปิดอ่าน 2,673 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วชช.นราธิวาส จัดกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” นักวิ่งทุกสารทิศนับ 1,000 คน ร่วมกิจกรรม ณ สนามวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่ง NCC Mnimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องแนวนโยบายภาคใต้ 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน คือ นราแบ่งปัน มุ่งหวังคนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ โดยมีนักวิ่งจากทุกสารทิศทั้งในพื้นที่นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล จำนวนกว่า 1,000 คน 

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานการวิ่ง “NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส  โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
สำหรับกิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้ จะมีลักษณะ 2 ประเภท คือ
1.ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร รับสมัครทั้งชายและหญิง
ในรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นทั่วไป
2.ประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รับสมัครทั้งชายและหญิง สำหรับเพศชายแบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี ,40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี และรุ่น 60 ปีขึ้นไป และเพศหญิงรับสมัคร 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 16 – 29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป

โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศลำดับ ที่ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล ในทุกประเภทและทุกรุ่น ลำดับที่ 4 – 10 จะได้รับของที่ระลึก รางวัลผู้ชนะชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ส่วนในประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรจะได้รับถ้วย OVRER ALL  ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานวิ่ง “NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและนอกจังหวัดนราธิวาส ผมขอต้อนรับนักวิ่งจากชมรมวิ่งต่างๆในจังหวัดนราธิวาสและต่างจังหวัดทุกท่าน จากคำกล่าวรายงานของประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กิจกรรมการวิ่ง “NCC MINIMARATHON วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019” วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
1.เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส คือส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ได้เห็นความพร้อมเพรียง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ขอชื่นชมในการเตรียมการจัดการแข่งขันในวันนี้และยังสอดคล้องแนวนโยบายภายใต้
“7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” คือ นราปลอดภัย เน้นทุกแห่งหน คนปลอดภัย เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

ซึ่งสอดคล้องแนวนโยบายภายใต้ “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” คือนราแบ่งปัน มุ่งหวังคนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการด้านนักวิ่งรายหนึ่งที่เดินทางมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า การวิ่งมาราธอนที่ จ.นราธิวาส ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ โดยตนได้เดินทางมานอนค้างที่นราธิวาส และถือโอกาสมาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย โดยเดินทางมากับครอบครัว และเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว มีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม สาสนสถานที่งดงาม ผู้คนในพื้นที่ให้การต้อนรับดี อาหารการกินง่าย และหากมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ก็จะมาร่วมกิจกรรมอีกอย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วชช.นราธิวาส จัดกิจกรรม วิ่ง “NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/315634