แช่มแช่มรัมย์รวมกิจกรรมเปิดคอนเสิร์ตสานฝันเพื่อน้อง

เปิดอ่าน 3,256 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562
ดคอนเสิร์ต ณ วัดนครชนชุม ถนนพุทธมณฑล สาย 4 (พบกับ แช่ม แช่มรัมย์ งานเริ่มตงแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กับโครงการ ฝันของน้องให้พี่ชาย ”
เพื่อจัดหารายได้นำเงินและสิ่งของไปบริจาคที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ 2
เขาโจดอำเภอศรีสวัสด จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขต”
กาญจนบุรี เขต 1 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แช่มแช่มรัมย์รวมกิจกรรมเปิดคอนเสิร์ตสานฝันเพื่อน้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/315576