องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย จัดการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่21 ปี2562 มีเยาวชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เปิดอ่าน 2,735 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา09.00น.นาย วัชระ ใจสะอาด ปลัดอาวุโส อำเภอตาพระยา ได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอตาพระยา ให้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ.สนามโรงเรียนบ้านกะสัง ตำบลทัพไทย ซึ่งมีหัวส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รพสต.สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลทัพไทย และพื้นที่ตำบลไกล้เคียง เข้าร่วม กิจกรรม และร่วมชมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา เป็นจำนวนมาก

ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 ประจำปี2562 เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจ ที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั่วไป เยาวชนในพื้นที่ตำบลทัพไทย กับเจ้าหน้าที่ ของภาครัฐ และประชาชน เยาวชน ด้วยกันเอง
3. ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วย การเล่นกีฬา และรู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลทัพไทยโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
5.เพื่อให้เยาวชน ได้พัฒนา ทักษะ ความรู้ความสามารถด้านการเล่นกีฬา และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ในอนาคตต่อไป กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันแยกเป็น”กีฬาสากล 5 ประเภท”ฟุตบอลชาย9 คน วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง”กีฬาพื้นบ้าน”วิ่ง7ขา วิ่งผลัดกระลอบ วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมนลูกโป่งหรรษา แข่งเรือบก

ระยะเวลาแข่งขัน วันที่ 28 มีนาคม2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน2562 มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาทุกประเภท ประเภทละ 12 ทีม 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว อนันชัย พูพิลึก จ.สระแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย จัดการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่21 ปี2562 มีเยาวชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/312612