สพร.8 นครสวรรค์ หนุน OTOP นครสวรรค์ ขึ้นทำเนียบ

เปิดอ่าน 2,183 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ และ นางระเบียบ ยิ้มเทียน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโคกหม้อ หมู่ 3 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา พรมทอลาย) นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กระเป๋าผ้าทอลาย จัดโรดโชว์ ตามโครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานผู้สูงอายุ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ โดยบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ และกล่าวชื่นชมและให้คำแนะนำ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ในปี 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 100,000 คน ณ บริเวณชั้น1ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล


ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สพร.8 นครสวรรค์ หนุน OTOP นครสวรรค์ ขึ้นทำเนียบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/311988