อธิบดี สค. ลงพื้นที่มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 2,766 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้า “อีหล่าลำดวน” และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 59 โดยมี นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 59 เข้ารับมอบวุฒิบัตรจำนวน 180 คน

หลังจากนั้น นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้า “อีหล่าลำดวน” โดยมีที่มาจาก คำว่า อีหล่า เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ลูกสาวคนสุดท้อง หรือเป็นคำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ที่อายุอ่อนกว่าด้วยความเอ็นดู ) เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงสตรีหรือเยาวสตรี ผู้มีความขยัน มุ่งมั่น มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เอื้ออารีต่อทุกคน ลำดวน คือ ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มีสัญลักษณ์เป็นรูปการ์ตูนผู้หญิงที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส ปักปิ่นปักผมสามแถวเพื่อสื่อถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพแก่สตรีหรือเยาวสตรี โดยศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “อีหล่าลำดวน” แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการจากกลุ่มสตรี และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาฝึกอาชีพภายในและภายนอกศูนย์ฯ ที่รวมกลุ่มผลิตสินค้าออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ และให้บริการกาแฟคุณภาพ เครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านของฝาก ตลอดจนให้บริการนวดแผนไทยด้วย

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเอง มีรายได้ที่ยั่งยืน ครอบครัวมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ ในระดับพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการ ชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนย์ 8 เขต รับผิดชอบการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่างๆ ให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในชนบท และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น เพื่อป้องกันปัญหาสังคม

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 10 จังหวัด จาก กลุ่มบ้านดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กลุ่มบ้านหนองแวงน้อย ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มบ้านปราสาท ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และกลุ่มบ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร สำหรับรุ่นที่ 59 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรวมทุกประเภทจำนวน 834 คน เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ได้แก่ อาชีพเสริมสวย ตัดผมชาย อาหาร และโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 345 คน และหลักสูตรการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว


ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดี สค. ลงพื้นที่มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/311841