นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่

เปิดอ่าน 2,642 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดเอนกดิษฐาราม ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่ ณ บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม โดยในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คลองบางใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างคลองอ้อมนนท์ และคลองนราภิรมย์ ซึ่งคลองบางใหญ่ใช้เป็นทางสัญจรที่สำคัญทางน้ำแห่งหนึ่ง และสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรณีเกิดฝนตกหนัก แต่สภาพปัญหาสำคัญของคลองบางใหญ่ คือ การระบายน้ำที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีอุปสรรคกีดขวางการไหลของน้ำ เช่น ผักตบชวา วัชพืชและต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่นเป็นช่วงๆ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณผักตบชวาอยู่อย่างหนาแน่นในคลองบางใหญ่ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ผักตบชวาประมาณ 30,000 ตารางเมตร (คิดเป็นปริมาณประมาณ 1,500 ตัน) ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะเข้ามาร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาอันถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และในขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ


ภาพ/ข่าว สมัย​ นิกูล​รัมย์​ จ.นนทบุรี​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวาในคลองบางใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/311813